Home>Schoolgids>Ons onderwijs>Wereldoriënterende vakken

Wereldoriënterende vakken

Sinds vorig schooljaar werken we vanuit Spelend en Onderzoekend Leren (Sole = Self Organised Learning Environments). Sole is een dynamisch proces waarin de leerlingen en de leraar samen lesinhouden en activiteiten opbouwen, waardoor er een stroom van aan elkaar verbonden betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten ontstaan.

Aardrijkskunde

Bij het vak aardrijkskunde oriënteren leerlingen zich op de wereld om hen heen. Ze maken kennis met topografie en met andere landen en culturen.

Geschiedenis

Bij dit vak zijn de leerlingen bezig met het verleden in relatie tot het heden; om meer van het heden te begrijpen, verdiepen leerlingen zich in het verleden.

Biologie

Ons natuuronderwijs is erop gericht de leerlingen kennis te laten maken en respect te hebben voor de natuur om ons heen. Tevens verwerven ze kennis, inzicht en vaardigheden t.a.v. een gezond gedragspatroon.