Home>Schoolgids>Onze school

Ontwikkeling en beleid

Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het

Lees verder >

Organisatie van ons onderwijs

De school is zodanig georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaren de basisschool doorlopen. Elke jaargroep heeft z’n eigen leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar op jaar op elkaar aan. Dit noemen we het leerstofjaarklassensysteem. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren,

Lees verder >

Praktische informatie

Ziekmelden U kunt uw kind voor de aanvang van school ziekmelden door ons te bellen via 0570-651321. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van het ziekteformulier van deze website. Eten en drinken Elke morgen neemt elk kind, het liefst in

Lees verder >

Professionele cultuur

Onderwijs is een continue ontwikkelingsproces. Leerkrachten zijn allemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden hierin getraind binnen de Sint Bernardus. Daarnaast vindt er ook doorgaand coaching plaats door de directie van de school, maar ook door collega´s

Lees verder >

Situering van de school

De school maakt deel uit van het multifunctionele gebouw voorheen de Polakkers genaamd. Het gebouw ligt centraal tussen de wijken Groot-Douwel, Het Oostrik en Blauwenoord. Het gebouw herbergt drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een kunstcentrum en sport/spelzalen. Onze school heeft 11

Lees verder >

Uitgangspunten

We willen dat elk kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Om dit te realiseren hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld: we streven ernaar dat onze school een plek is waar kinderen leerkrachten en

Lees verder >

Wegbrengen en halen

Wij willen u op onderstaand attenderen om de rust in de school en de zelfstandigheid van uw kind te bevorderen: De kinderen van groep 1 mag u vijf minuten voor schooltijd naar de klas brengen. Leerlingen van groep 2 nemen

Lees verder >