Home>Schoolgids>Onze school>Professionele cultuur

Professionele cultuur

Onderwijs is een continue ontwikkelingsproces. Leerkrachten zijn allemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden hierin getraind binnen de Sint Bernardus. Daarnaast vindt er ook doorgaand coaching plaats door de directie van de school, maar ook door collega┬┤s onderling alsook door inzet van externe coaches.