Home>Schoolgids>Onze school>Situering van de school

Situering van de school

De school maakt deel uit van het multifunctionele gebouw de Polakkers. Het gebouw ligt centraal tussen de wijken Groot-Douwel, Het Oostrik en Blauwenoord. Het gebouw herbergt drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een kunstcentrum en sport/spelzalen.

Onze school heeft 11 groepslokalen en een speellokaal. Dit speellokaal is bestemd voor de bewegingslessen van de kleuterbouw.

De schuifwanden, de brede gangen en de hal in de school, maken een flexibel gebruik van de ruimtes mogelijk. De hal wordt tevens gebruikt als overblijfruimte en wordt gebruikt tijdens halfeesten. Op dit moment bezoeken 200 leerlingen onze school.