Home>Schoolgids>Schoolgids

Het team

Samenstelling team Ons team bestaat uit twee locatieleiders, leerkrachten, een intern begeleider, een ICT-coördinator, twee bouwleiders, een vertrouwenspersoon ( contactpersoon) en een conciërge. De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en

Lees verder >

Katholieke identiteit

Onze katholieke identiteit omschrijven we graag aan de hand van een parachute.  Deze parachute is een rond voorwerp met verschillende kleuren. Alle kinderen komen met een andere kleur de school binnen. Wij als school leren de kinderen om respectvol  met

Lees verder >

Schoolgids

In de schoolgids leest u hoe we op basisschool St. Bernardus ons onderwijs dagelijks gestalte geven. Dat doen we in een pedagogische omgeving, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen, een plek waar heldere afspraken en regels zijn, waar de

Lees verder >

Visie en missie

De St. Bernardus wil met haar onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden van ieder toegelaten kind. Zowel de sterkere als de zwakkere leerling krijgen onderwijs waar zij behoefte aan hebben. Methodes en werkwijzen zijn hierop afgestemd. Kinderen worden gestimuleerd in hun

Lees verder >