Home>Schoolgids>Schoolgids>Katholieke identiteit

Katholieke identiteit

Onze katholieke identiteit omschrijven we graag aan de hand van een parachute.  Deze parachute is een rond voorwerp met verschillende kleuren. Alle kinderen komen met een andere kleur de school binnen. Wij als school leren de kinderen om respectvol  katholiekeidmet elkaar om te gaan. De  leerkrachten zijn de touwtjes. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen met hun eigen uniciteit met elkaar leren omgaan en samenwerken.
Omdat wij een katholieke school zijn maken wij hiervoor ook gebruik van de verhalen uit de bijbel. Aangevuld met moderne teksten kunnen deze verhalen ons een spiegel voorhouden. Deze afwisseling maakt dat kinderen Bijbelse verhalen en de boodschap daarin  beter leren begrijpen . De uiteinden van de touwtjes ( de leerkrachten) komen uit één punt:
wij als leerkrachten gaan uit van de zelfde waarden en normen.  Kernwoorden hierbij zijn: respect, vrijheid, samen, geluk, vriendschap, vertrouwen, bezinning, maatschappelijke betrokkenheid, warmte en innerlijkheid.