Schoolgids

In de schoolgids leest u hoe we op basisschool St. Bernardus ons onderwijs dagelijks gestalte geven. Dat doen we in een pedagogische omgeving, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen, een plek waar heldere afspraken en regels zijn, waar de leerkracht stuurt en bijstuurt en waar een goed leefklimaat is. Het onderwijs sluit aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen binnen een kindvriendelijke omgeving. We bieden onze leerlingen onderwijs op maat, immers geen kind is hetzelfde.

Dat maakt ons werk zo bijzonder: allemaal unieke mensen die samen een hechte gemeenschap vormen. Kinderen, ouders/opvoeders en leerkrachten moeten zich betrokken voelen bij de St. Bernardus. Voor de St. Bernardus betekent dat inhoud geven aan onze identiteit: een open, katholieke school.

In deze schoolgids proberen we u het een en ander te vertellen over hoe we inhoud en vorm geven aan ons onderwijs en het werken met uw kind(eren). Ouders/opvoeders van nieuwe leerlingen, die zich nog oriƫnteren, nodigen wij graag uit voor een gesprek, dan kunnen wij nog meer laten horen over onze school.
Loopt u gerust even binnen voor een afspraak.