St. Bernardus
Home>Schoolinformatie

Schoolinformatie

Naast de diverse informatie die u in onze schoolgids kan vinden, bieden wij ook diverse documenten, folders en informatie aan op deze pagina. De documenten zijn speciaal voor u als ouder samengesteld, maar ook kunt u bijvoorbeeld ons internetprotocol inzien waarin afspraken staan voor het gebruik van internet en social media op onze school.

Basisscholen Deventer

donderdag 10 januari 2019

Uw kind zit vol talent. Dat komt tot bloei met een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Daarom zorgen wij in Deventer voor goed onderwijs. Aansluitend is er ook prima voor- en naschoolse opvang en in iedere wijk is er

Lees verder >

Praktische weetjes voor de eerste week op school

maandag 19 november 2018

Als uw zoon of dochter naar de basisschool gaat, komt er wellicht veel op u af. Wij hebben een folder voor u samen gesteld waar in u informatie vindt die u kan helpen bij de eerste week op school. Folder Praktische

Lees verder >

Hulp bij leren leren!

zaterdag 20 oktober 2018

In onderstaande uitgave : “hulp bij het leren leren” krijgen ouders concrete handvatten geboden om hun kind(eren) te helpen bij het leren, zonder dat ze daarvoor evenveel hoeven te weten van de schoolvakken als de leerkracht of hun kind. In

Lees verder >

Hoe was het op school?

woensdag 3 oktober 2018

Als ouder vraag je elke dag: “Hoe was het op school?” En elke dag krijg je een antwoord als “goed” of “oké”. Zo’n antwoord zegt natuurlijk niet veel en als moeder / vader wil je eigenlijk alles weten. Om dat

Lees verder >

Coöperatieve werkvormen

zaterdag 11 augustus 2018

Bij coöperatief leren is er sprake van directe interactie tussen leerlingen in een groepje; in de uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen zit de leerwinst. Leerlingen die verschillend zijn in aanleg- en prestatiekant, werken bewust samen in tweetallen of kleine

Lees verder >

Sociale- en emotionele ontwikkeling

vrijdag 11 mei 2018

In onze houding naar kinderen toe en in onze manier van lesgeven houden we rekening met verschillen tussen kinderen binnen de sociale- en emotionele ontwikkeling. We vinden het daarnaast belangrijk structureel aandacht te besteden aan deze vorming. Vanaf het vroegste

Lees verder >

Internetprotocol

zondag 27 augustus 2017

Informatie over Internet op school De kinderen en het personeel van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 1 die mogelijkheid te bieden. Alle medewerkers van de school maken voor hun werk

Lees verder >

Als ouders kiezen voor de St.Bernardus…

woensdag 20 juli 2016

Als ouders met hun kind kiezen voor de St. Bernardus dan kiezen ze een school die: onderwijs biedt waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eigenheid van ieder individu. Er is ruimte voor de autonomie van kinderen. Zij worden op

Lees verder >

Ouderbrochure

woensdag 20 juli 2016

Uw kind zit nèt bij ons op school. Thuis heeft het kind het volop naar de zin. Het praat, speelt en ontwikkelt zich bijna vanzelfsprekend. In de eerste maanden, als het kind al wat langer op school zit, merken we

Lees verder >

Map Veiligheid

woensdag 20 juli 2016

Hoe werkt het protocol? In het protocol komen de volgende gedragingen aan de orde: Fysieke agressie en intimidatie Verbale agressie en intimidatie Vernieling Wapenbezit Diefstal Vuurwerkbezit Seksuele intimidatie Drugsbezit, -gebruik en -handel en alcoholbezit, -gebruik en -handel Schoolverzuim In elke

Lees verder >