Home>Schoolinformatie>Als ouders kiezen voor de St.Bernardus…

Als ouders kiezen voor de St.Bernardus…

woensdag 20 juli 2016

Als ouders met hun kind kiezen voor de St. Bernardus dan kiezen ze een school die:

 • onderwijs biedt waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eigenheid van ieder individu. Er is ruimte voor de autonomie van kinderen. Zij worden op hun persoonlijke competenties aangesproken. Hierbij doen de goed toegeruste leerkrachten een appèl op aanwezige talenten en bieden ze daar ondersteuning waar op dat moment behoefte aan is.
 • structuur, rust en herkenning en een “wij”-gevoel geeft.
 • als belangrijkste taak kinder op toeziet dat de kinderen een goede basis krijgen voor hun toekomst in deze maatschappij. Naast boeiende lessen waardoor ieder kind optimaal leert gaat het erom dat elkaars gevoelens en ideeën worden aanvaard. De volwassene reageert op het kind met een taal die niet waardebepalend, maar omschrijvend is. Dit biedt ondersteuning, erkenning en perspectief; het dagelijks leven wordt hanteerbaar.
 • in de organisatie, klassenmanagement, gebruikmakend van met zorg geselecteerde methoden en leermaterialen het mogelijk maakt dat aan verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen tegemoet gekomen wordt waardoor ruimte is voor individuele begeleiding van leerlingen en zodoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van ieder kind
 • techniek en wetenschapslessen geïntegreerd aanbiedt in alle schooljaren
 • door workshops kinderen in aanraking brengt met extra ontwikkelingskansen op verschillende gebieden. Hierbij wordt ieder jaar keuze gemaakt uit dans, drama, kooklessen, ICT-lessen en fotografie/film
 • een katholieke school is met een warme, open en ontvankelijke identiteit met hoge betrokkenheid van ouders kind en team. Aan deze school geven kinderen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen inhoud aan betekenisvol leren en leven.
 • de sfeer uitstraalt waarbinnen leerlingen, ouders en leraren zich prettig en veilig voelen. Hieronder verstaan wij het onvervreemdbaar recht van ieder individu op het hebben van een eigen plek.
 • een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten aanbiedt waarbij ieder kind zijn keuze kan maken.

En waar:hand

 • Uw kind weet en zegt: “op de St. Bernardus…………”
  • heb ik een veilige plek: ik mag mezelf zijn, voel me thuis
  • kan/mag ik open en eerlijk zijn
  • mag ik mijn eigen kracht ontdekken, zelf nadenken
  • leer ik lekker veel, leerstof en persoonlijkheid
  • kan ik altijd bij juf/meester terecht. Ik word gesteund en kan weer verder
  • leer ik omgaan met tegenslagen, ik word steeds positief gestimuleerd
  • is er elke dag een stukje humor, gezelligheid
  • een juf/meester die me duidelijkheid biedt maar ook “bij de tijd”is ( op de hoogte van wat kinderen bezig houdt) en die zich in mij kan verplaatsen
  • krijg ik waardering voor persoon en ontwikkeling
 • Collega’s in teamverband werken die:
  • Beroep op elkaar doen.
  • Interesse in elkaar hebben.handen
  • Elkaar aanvoelen en elkaar waarderen
  • Samenwerken aan onze school
  • Verhelderend en respectvol communiceren naar elkaar
  • Openheid, eerlijkheid en warmte uitstralen
  • Kwetsbaar en betrouwbaar zijn
  • Invoelend naar een ander zijn
  • Plezier en enthousiasme tonen, gewoon gaan voor hun vak.
  • Luisterend oor bieden, iemand verder helpen
  • Ambitieus en ondernemend zijn
  • Alle basiscompetenties volledig beheersen
  • Voortdurend op zoek zijn naar innovaties en verbeteringe
 • U als ouder weet en zegt: “op de St. Bernardus…………
  • Kan ik rekenen op een luisterend oor, ze zijn meedenkend en ik ontvang respect
  • Is de school geïnteresseerd in mijn kind en de ouder
  • Is het team open en vriendelijk
  • Heeft mijn kind een fijne tijd en gaat graag naar school
  • Is mijn kind in vertrouwde handen
  • Staat de deur altijd open!
  • Worden bijzondere activiteiten ondernomen
  • Is er zorg voor het individuele kind en de groep als geheel
  • Krijgt mijn kind perspectief, vooruitzicht en groeit hij/zij uit naar een fijn mens
  • Zijn we samen op weg naar het beste voor het kind: 100 % inzet is gegarandeerdboek