Home>Schoolinformatie>St. Bernardus jubileumboek 40 jarig jubileum

St. Bernardus jubileumboek 40 jarig jubileum

vrijdag 27 mei 2016

St. Bernardus jubileumboek 40 jarig jubileum

Uitgave 2014:

Wanneer u deze jubileum uitgave leest hebben alle kinderen, collegae, vele ouders genoten van een fantastisch eindfeest. Feest omdat er in 1973 de R.K. basisschool “ St. Bernardus” Oostrik , later genoemd Zwaluwenburg gestart werd.

Een aantal van u zal zich wellicht nog de feestweek kunnen herinneren die in 1998 naar aanleiding van het 25jarig jubileum aan de kinderen en oud leerlingen is aangeboden.

Echter nu bij het 40-jarig jubileum wilden we graag het volle schooljaar 2013-2014 met onze kinderen stil staan bij het feit dat de school al weer 40 jaar bestaat en al 34 jaar gehuisvest is in het gebouw aan de Zwaluwenburg.

Ter gelegenheid van het 25jarig jubileum is destijds een boekje uitgegeven waarin vele verhalen vermeld stonden vanuit die eerste 25 jaar. Deze jubileumgids is vooral verschenen om de laatste 15 jaar kort even de revue te laten passeren

In deze jublieumgids passeren de jaren 1999 – 2014 kort de revue. Deze gids werd uitgegeven ter ere van het 40-jarig bestaan van de St. Bernardusschool.

Zie ook