Home>Schoolinformatie>Map Veiligheid

Map Veiligheid

woensdag 20 juli 2016

Map Veiligheid

Hoe werkt het protocol?

In het protocol komen de volgende gedragingen aan de orde:

   1. Fysieke agressie en intimidatie
   2. Verbale agressie en intimidatie
   3. Vernieling
   4. Wapenbezit
   5. Diefstal
   6. Vuurwerkbezit
   7. Seksuele intimidatie
   8. Drugsbezit, -gebruik en -handel en alcoholbezit, -gebruik en -handel
   9. Schoolverzuim

In elke paragraaf staat:

 • een algemene en juridische definitie
 • een toelichting
 • richtlijnen voor maatregelen door school en politie
 • een verwijzing naar relevante bijlagenIn eerste instantie gaat het in dit hoofdstuk om gedrag van leerlingen.

Uiteraard gelden de richtlijnen ook voor gedrag van ouders, personeel en bestuur. Wanneer ouders en/of personeel grensoverschrijdend gedrag vertonen zal dit in voorkomende gevallen afgehandeld worden conform de afspraken van de schoolbesturen en de CAO.

 

Zie ook